ACTE BURSA SOCIALA Archive HOME > ACTE BURSA SOCIALA

Bursele sociale se acordă numai studenţilor integralişti, după cum urmează: Studenţilor a căror familie nu realizează pe ultimele trei luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie: 390 ron . ACTE NECESARE: declaraţie de venituri (se obţine de la secretariat), semnată şi datată; cerere pentru acordarea […]