ACTE PENTRU SOMAJ Archive HOME > ACTE PENTRU SOMAJ

1. Actul de identitate, in original si copie; 2. Actele de studii si de calificare,in original si copie; 3. Certificatul de nastere,in original si copie; 4. Certificatul de casatorie,in original si copie; 5. Adeverinta medicala , din care sa rezulte ca este apta de munca sau ca are eventuale restrictii medicale 6. Actele eliberate de […]