Acte necesare pentru Eliberarea paşaportului simplu

509
Publicitate

a) Eliberarea sau preschimbarea paşaportului simplu:

– cererea tip model 1 şi anexa (cartonaş);
– cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original şi copie xerox. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoţită de certificatul de naştere, în original şi copie xerox. În cazul prezentării buletinului de identitate sau cărţii de identitate provizorii, se vor anexa 2 copii xerox;
– dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului:
• 32 LEI – taxa consulară *
• 64,20 LEI – costul paşaportului *
– paşaportul anterior, dacă este cazul.

Publicitate

b) Eliberarea paşaportului în caz de furt, pierdere, deteriorare sau distrugere:

– cerere model nr. 3
– cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original şi copie xerox. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoţită de certificatul de naştere, în original şi copie xerox. În cazul prezentării buletinului de identitate sau cărţii de identitate provizorii, se vor anexa 2 copii xerox;
– dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului:
• 32 LEI – taxa consulară *
• 64,20 LEI – costul paşaportului*

PIERDEREA documentelor de calatorie se declară de catre titular sau in cazul minorilor care nu au implinit varsta de 14 ani de catre parintii acestora, reprezentantii legali sau, dupa caz, de catre insotitori, atunci cand minorii se deplaseaza in strainatate impreuna cu alte persoane, in conditiile legii, in termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului la cea mai apropiată unitate de poliţie sau la orice serviciu public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple ori la Directia Generala de Pasapoarte iar in străinătate, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.
În cazul declarării FURTULUI paşaportului simplu, este necesară prezentarea dovezii eliberate de organele de poliţie. FURTUL paşaportului se declară de indata de către titular la cea mai apropiată unitate de poliţie din ţară sau, după caz, de pe teritoriul statului în care s-a produs evenimentul, solicitându-se eliberarea unei adeverinţe care să ateste declararea evenimentului respectiv. În cazul declarării FURTULUI paşaportului simplu în străinătate, adeverinţa va fi însoţită şi de o traducere a acesteia, efectuată de un traducător autorizat.
În cazul DISTRUGERII paşaportului simplu, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat sau fragmente din acesta, cu condiţia ca acestea să cuprindă elemente care să facă posibilă identificarea documentului.

c) Minorii cu varsta de peste 14 ani:

Cererile (model nr. 1) vor fi însoţite de următoarele documente:
– cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termen de valabilitate, în original şi copie xerox. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoţită de certificatul de naştere, în original şi copie xerox. În cazul prezentării cărţii de identitate provizorii, se vor anexa 2 copii xerox;
– dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului:
• 32 LEI – taxa consulară*
• 64,20 LEI – costul paşaportului*
– paşaportul anterior, dacă este cazul;
– declaraţia ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, a reprezentantului legal, care să ateste acordul cu privire la eliberarea unui paşaport simplu pentru minor;
– certificatul de deces, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, în original şi copie xerox, în cazul în care se prezintă doar declaraţia unuia dintre părinţi.

Declaraţiile privind acordul cu privire la eliberarea paşaportului simplu pentru minor pot fi date în faţa funcţionarului care primeşte cererea. În acest caz, se prezintă şi actele de identitate valabile ale părinţilor, în original şi copie xerox.
Declaraţiile pot fi autentificate în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, precum şi în faţa autorităţilor străine, acestea din urmă trebuind să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 05.10.1961.

În cazul declaraţiilor autentificate de autorităţile străine, care îndeplinesc condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau au aplicată apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 05.10.1961, vor fi prezentate atât originalul, cât şi o traducere legalizată.

d) Minorii care nu au implinit varsta de 14 ani:

Cererile (model nr. 2) care privesc ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani se formulează de către ambii părinţi, de părintele supravieţuitor, de părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, de reprezentantul legal.
Cererile pot fi formulate doar de către unul dintre părinţi atunci când este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, ori când există acordul scris al acestuia, autentificat în aceleaşi condiţii.
Atunci când, din motive obiective, nici unul dintre părinţi nu se poate prezenta la serviciul public comunitar, cererile prevăzute mai sus, pot fi formulate de o persoană împuternicită de către părinţi prin procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.
Cererile vor fi însoţite de următoarele documente:
– certificatul de naştere al minorului, în original şi copie xerox;
– dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului:
• 32 LEI – taxa consulară *
• 64,20 LEI – costul paşaportului *
– paşaportul anterior, dacă este cazul;
– actele de identitate ale părinţilor sau al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original şi copie xerox;

Persoanele domiciliate în municipiul Bucureşti pot depune cererile pentru eliberarea paşapoartelor la ghişeele special amenajate, amplasate în incinta secţiilor de poliţie de sector, cât şi la Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenta paşapoartelor al mun. Bucureşti – din str. Nicolae Iorga nr. 27, sector 1.

e) Eliberarea adeverinţelor privind dreptul la libera circulaţie a cetăţenilor români în străinătate:

– cererea formulată în scris de solicitant, care trebuie să cuprindă: nume, prenume, data şi locul naşterii, domiciliul stabil, seria şi numărul paşaportului şi motivul pentru care solicită adeverinţa;
– copii ale paşaportului şi actului de identitate;
– chitanţa prin care face dovada achitării taxei consulare în valoare de 22 LEI;

Aceste informatii au fost preluate de pe site-ul http://www.util21.ro/

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.