Firma contabilitate Bucuresti si Ilfov – tarife minime!

  0
  276

  Summary

  • Firma contabilitate Bucuresti si Ilfov - tarife minime! 1 admin
  • CategorySERVICII FIRME
  • Location BUCURESTI

   Details

  • Website : conta.freewb.ro
  • Email : office@egacont.ro
  • Address : Str.Dristorului nr 98, Bucuresti
  • Contact Phone 1 : 0722240059
  • Contact Phone 2 :

  Amenities

  Amenities not found.

  Description

  Tendinta de astazi pentru multi angajatori ce isi doresc eficienta si competitivitate trebuie sa fie aceea de a externaliza orice functie de afaceri care nu este direct legata de generarea unor venituri.

   

  •Beneficiati de experienta noastra acumulata in domeniul contabil-financiar.
  •Oferim servicii profesionale si de calitate, adecvate afacerii dumneavoastra.
  •Contribuim la corecta informare a oricarui colaborator, in calitate de client, asupra implicatiilor fiscale ale afacerilor pe care le derulati si la optimizarea cheltuielilor fiscale si nonfiscale dar si in domeniul legislative.
  •De la noi puteti afla din timp modificarile metodologice care apar in domeniul fiscal.
  •Castigati timp si va puteti concentra mai bine asupra afacerii pe care o aveti.
  •Economisiti bani in comparatie cu optiunea de a angaja permanent sau pe perioada determinata un contabil.
  •Beneficiati de asistenta noastra permanenta in cazul controalelor financiare.
  Contabilitate primara intocmita de Expert Group Accounting, firma de contabilitate Bucuresti
  •intocmire registru de casa, nota intrare receptie;
  •jurnale cumparari, vanzari, bonuri de consum etc.

  Contabilitate financiara si de gestiune intocmita de Expert Group Accounting, firma de contabilitate Bucuresti
  •inregistrarea cronologica a documentelor primare in articole contabile;
  •stabilirea TVA de plata/rambursat;
  •intocmirea registrului jurnal si a balantei de verificare lunare;
  •stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale, intocmirea documentelor pentru plata acestora;
  •intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele;
  •intocmirea si depunerea bilantului contabil;
  •declaratii – intocmire si depunere etc

  Consultanta financiar fiscala acordata de Expert Group Accounting, firma de contabilitate Bucuresti
  •reprezentarea in relatiile cu organele de control ale Ministerului Finantelor Publice si ale ITM;
  •analiza fluxurilor financiare si cash-flow;
  •intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;
  •analiza capitalurilor si a imobilizarilor;
  •impozitul pe venitul global si/sau pe profit;
  •informare continua prin fax, e-mail, telefon;
  •consultanta sub forma de verificari cu caracter fiscal pentru a stabili în ce masura calcularea si varsarea impozitelor (taxa pe valoarea adaugata, impozit pe profit, impozit pe veniturile nerezidentilor, impozit pe venit pentru care exista obligatia de calcul, retinere si virare) s-a efectuat corect si daca prevederile legislatiei fiscale au fost respectate în mod riguros;
  •identificarea si aplicarea facilitatilor fiscale prevazute de legislatia în vigoare;
  •consultanta fiscala la problemele relative la procedura fiscala;
  •furnizarea operativa a celor mai recente modificari ale actelor normative cu caracter fiscal, precum si a posibilitatilor de valorificare a acestor informatii si de adaptare la schimbarile legislative intervenite;
  •asistenta la intocmirea declaratiilor de impozite si taxe;
  •identificarea politicilor contabile si fiscale cele mai adecvate;
  •studii si analize privind oportunitatile create de legislatia fiscala si contabila;
  •consultanta privind reglementarile pentru activitatile de import si export;
  •participarea la redactarea contestatiilor sau a altor documente comunicate organelor fiscale;
  •consultanta privind modul de intocmire a raportarilor semestriale si
  anuale si certificarea acestora etc

  Consultanta si asistenta manageriala acordata de Expert Group Accounting, firma de contabilitate Bucuresti
  •privind organizarea departamentului financiar contabil;
  •organizarea si conducerea societatii (organigrame, structuri);
  •analiza si organizarea fluxului informational (comunicarea intre departamente);
  •servicii de recrutare si selectie forta de munca
  •acordarea de consultanta si consiliere in orice alta problema de natura juridica in care este implicata societatea dumneavoastra.
  •reprezentarea societatii in fata instantelor judecatoresti si a institutiilor statului, promovarea cailor de atac, definitivarea si investirea cu formula executorie a sentintelor.

  Servicii de salarizare si resurse umane oferite de E.G.A – firma de contabilitate Bucuresti
  Analiza departamentelor societatii si propunerea unei structuri si dimensionari optime si eficiente a acestora;
  Sprijin specializat in recrutarea de personal bine pregatit;
  Intocmirea contractelor de munca, a actelor aditionale de modificare, a formelor de angajare prevazute de legislatia muncii;
  Intocmirea formelor de incetare a contractelor de munca;
  Transmiterea in Revisal a contractelor de munca, a actelor aditionale si a incetarii rapoartelor de munca;
  Completarea formularelor de concedii medicale si calculul acestora;
  Evidenta si calculul zilelor de concediu de odihna;
  Efectuarea calculului salarial, procesarea si verificarea datelor introduse in sistem;
  Intocmirea statelor de salarii, a fluturasilor de salarii;
  Calculul taxelor salariale necesare a fi virate catre bugetul de stat si catre buigetul asigurarilor sociale;
  Intocmirea listelor de plata pentru avansul si lichidarea salariala;
  Calculul tichetelor de masa cuvenite si intocmirea borderourilor de distribuire a acestora catre salariati;
  Calculul si intocmirea notelor contabile aferente salariilor;
  Intocmirea fisierelor solicitate de banca pentru salariile care se achita prin virament bancar;
  Intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale aferente salariilor;
  Intocmirea ordinelor de plata pentru virarea contributiilor aferente salariilor;
  Intocmirea si depunerea declaratiilor cu venitul anual aferent salariilor.
  Alte situatii financiare intosmite de Expert Group Accounting, firma de contabilitate Bucuresti

   
  •intocmire dosare credite, dosare leasing;
  •obtinere certificate fiscale, certificate constatatoare;
  •efectuarea de punctaje cu administratia financiara;
  •alte raportari la cerere etc

  Location

  StreetView