Documentele necesare pentru certificatului de cazier judiciar

Pentru Persoane Fizice (1) Documentele necesare pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar persoanelor fizice sunt: a) buletinul/cartea de identitate/paşaportul, care atestă locul naşterii, domiciliul/ reşedinţa solicitantului în mun. Bucureşti; b) cererea tip, completată cu datele de stare civilă şi semnată; c) timbre fiscale în valoare de 2 RON; d) dovada plăţii taxei de eliberare a […]

Acte necesare pentru Eliberarea paşaportului simplu

a) Eliberarea sau preschimbarea paşaportului simplu: – cererea tip model 1 şi anexa (cartonaş); – cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original şi copie xerox. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoţită de certificatul de naştere, în original […]

Acte necesare pentru cazier judiciar

Documentele necesare pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar Documentele necesare pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar sunt: a) buletinul/cartea de identitate/pasaportul, care atesta locul nasterii, domiciliul sau resedinta solicitantului în mun. Bucuresti; b) cererea tip, completata cu datele de stare civila si semnata; c) timbrul fiscal în valoare de 1 RON; d) dovada platii taxei […]