Documentele necesare pentru certificatului de cazier judiciar

587
Publicitate

Pentru Persoane Fizice

(1) Documentele necesare pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar persoanelor fizice sunt:

Publicitate

a) buletinul/cartea de identitate/paşaportul, care atestă locul naşterii, domiciliul/ reşedinţa solicitantului în mun. Bucureşti;

b) cererea tip, completată cu datele de stare civilă şi semnată;

c) timbre fiscale în valoare de 2 RON;

d) dovada plăţii taxei de eliberare a certificatului, în valoare de 10 RON;

e) procură autentificată în condiţiile art. 31 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 290/2004 republicată, privind cazierul judiciar (dacă este cazul). Pentru cetăţenii din Republica Moldova, procura notarială este valabilă fără apostilă, conform art. 22 din Legea nr. 177/1997;

 

(2) Toate documentele de la literele a) – e) vor fi prezentate în original;

 

(3) Documentele de la litera e) se vor reţine în original dacă sunt emise doar pentru obţinerea certificatelor de cazier judiciar; în cazul în care sunt emise şi pentru alte scopuri, se va reţine câte o copie a acestora, care se va ataşa cererilor depuse.

Taxa de eliberare:

Conform precizărilor Ministerului Finanţelor Publice – Direcţia Generală de Trezorerie şi Contabilitate Publică, taxa de eliberare a certificatului de cazier judiciar se poate plăti:

în numerar – la unităţile teritoriale ale trezoreriei statului;

prin mandat poştal – la unităţile Companiei Naţionale “Poşta Română” S.A.;

prin decontare bancară – din contul propriu deschis la o instituţie de credit din România;

Pentru persoane juridice

În vederea eliberării certificatului de cazier judiciar, necesar înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, împuterniciţii persoanelor juridice vor depune actele necesare la Serviciul Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative din cadrul Inspectoratelor Judeţene de Poliţie/ Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti unde acestea au sediul social/sucursală/filială/punct de lucru.

Documentele necesare:

Solicitare scrisă, semnată şi ştampilată de conducerea societăţii, care va cuprinde toate datele de identificare ale firmei (denumirea, denumirea anterioară – dacă este cazul, numărul de ordine în Registrul Comerţului, codul unic de înregistrare, codul fiscal, naţionalitatea, sediul social, datele de identificare ale delegatului – nume, prenume, actul de identitate, CNP), motivul solicitării certificatului de cazier – formular tipizat;

Chitanţa de plată a taxei de eliberare, în cuantum de 10 RON;

Timbre fiscale în valoare de 2 RON;

Împuternicire scrisă pentru reprezentantul legal al societăţii, care va depune cererea şi va ridica certificatul – formular tipizat;

Buletinul sau cartea de identitate a reprezentantului legal (în copie şi original);

Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (în copie şi original).

Conform precizărilor Ministerului Finanţelor Publice – Direcţia Generală de Trezorerie şi Contabilitate Publică, taxa de eliberare a certificatului de cazier judiciar se poate plăti:

în numerar – la unităţile teritoriale ale trezoreriei statului;

prin mandat poştal – la unităţile Companiei Naţionale “Poşta Română” S.A.;

prin decontare bancară – din contul propriu deschis la o instituţie de credit din România.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează în maximum 3 zile lucrătoare şi este valabil 6 luni de la data eliberării.

 

Acest articol a fost preluat de pe site-ul politiei romane

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.