Normativul referitor la depozitare arhiva

262

În conformitate cu prevederile art.12 alineatul 2 din Legea nr.16/1996, noile clădiri vor fi avizate de către Arhivele Naţionale sau direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale, numai dacăau spaţii prevăzute pentru păstrarea documentelor.

Direcţiilejudeţene şi Direcţia Municipiului Bucureşti ale Arhivelor Naţionale avizeaz ăastfel de construcţii pentru toţi creatorii de arhivă din raza lor de acţiune, cu excepţia instituţiilor centrale ale statului şi a celor de interes naţional.Condiţiile ce trebuiesc întrunite de spaţiile destinate păstrării şi conservării arhivei pentruunităţile controlate şi avizate de către direcţiile teritoriale ale Arhivelor Naţionale, precum şiformele ce sunt necesare, sunt enunţate la capitolul 2 „Încăperi destinate păstrării arhivei”, din prezentul normativ.

Caracteristicile tehnico-funcţionale ale spaţiilor şi echipamentelor de depozitare şi conservare a arhivei în imobile distincte nou construite sau în secţiuni din astfel de clădiri, realizate de marii creatori de arhivă sunt enunţate la capitolul 3„Clădiri şi compartimente de arhivă” din prezentul normativ. Aceste construcţii sunt avizate de către Comisia Tehnică de Avizare a Clădirilor, comisie cefuncţionează în cadrul Direcţiei Generale a Arhivelor Naţionale. Modul de desfăşurare a activităţiiacestei comisii, componenţa şi atribuţiile sale sunt enunţate la capitolul 4 „Comisia Tehnică de Avizare” din prezentul normativ.

CAPITOLUL 2. ÎNCĂPERI DESTINATE PĂSTRĂRII ARHIVEI 

Încăperile destinate păstrării arhivei la creatorii de arhivă specificaţi la art.1.2. din prezentul normativ, trebuiesc să îndeplinească următoarele condiţii:

Nu trebuiesc amplasate, deasupra, dedesubtul sau în vecinătatea magaziilor desubstanţe explozibile, inflamabile, corozive, de coloranţi, a încăperilor în care se lucrează cu foc deschis, a ghenelor de reziduuri menajere. Nu se amplasează în poduri, mansarde, subsoluri tehnice sau în încăperi inundabile. Nu se amplasează în construcţii provizorii. Prin depozitele de arhivă se interzice trecerea conductelor de gaze combustibile, acoşurilor şi canalelor de fum. Rafturile, dulapurile, rastelele etc. Trebuiesc confecţionate din materiale incombustibile. Amplasarea acestora se face astfel în cât să poată permite o evacuare rapidă a materialului depozitat. Instalaţiile electrice din depozitele de arhivă trebuiesc executate, astfel încât, să poată fi deconectate din exteriorul încăperii. Corpurile de iluminat se amplasează pe axul culoarelor dintre rafturi, la o distanţă de minimum 50 cm de arhivă depozitată. Corpurile de iluminat electriccu incandescenţă trebuie prevăzute cu globuri de protecţie. Microclimatul interior se va menţine pe cât este posibil în limitele: temperatura +15°C – +25°C iar umiditatea relativă a aerului între 40-65% pentru arhivă pe suport hârtie. Depozitele ce depăşesc o capacitate de 100 m.l. arhivă, trebuie prevăzute cu o cameră de lucru, dimensionată în funcţie de numărul de oameni ce lucrează în acest sector.

Avizarea construcţiilor noi ce cuprind şi încăperi de arhivă se efectuează de cătredirecţiile judeţene şi Direcţia Municipală Bucureşti a Arhivelor Naţionale pe baza următoarelor  documente: – cerere aviz, care să cuprindă şi elementele de identificare a imobilului şi a spaţiilor de arhivă; plan al încăperii (încăperilor) de arhivă cu amplasarea mobilierului specific şi destinaţia încăperilor vecine (pe orizontală şi pe verticală); chitanţa de achitare a taxei (fixată pentru moment la nivelul taxei pentru orice petiţie). Acest aviz se solicită după ce beneficiarul a obţinut avizele unităţilor teritoriale aleComandamentului Pompierilor şi Protecţiei Mediului care au asemenea atribuţii (copii ale acestor avize se integrează în dosarul lucrării ce rămâne la cel ce avizează).Avizul se eliberează în termen de 30 de zile de la prezentarea documentaţiei, indiferent de natura sa (pozitiv sau negativ).

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.