ACTE PASAPORT Archive HOME > ACTE PASAPORT

a) Eliberarea sau preschimbarea paşaportului simplu: – cererea tip model 1 şi anexa (cartonaş); – cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original şi copie xerox. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoţită de certificatul de naştere, în original […]