Acte necesare pentru cazier judiciar

Documentele necesare pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar Documentele necesare pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar sunt: a) buletinul/cartea de identitate/pasaportul, care atesta locul nasterii, domiciliul sau resedinta solicitantului în mun. Bucuresti; b) cererea tip, completata cu datele de stare civila si semnata; c) timbrul fiscal în valoare de 1 RON; d) dovada platii taxei […]